ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

90 ม.1 ต.แสนตอ

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Tel. 0-5544-6350 Fax. 0-5544-6158

santor-01@hotmail.com