สายตรงนายก อบต.
นายมนูญ  อินเมือง
นายก อบต.แสนตอ

081-7858937

manoon_52@hotmail.com

 

สายตรงปลัด อบต.
นายสุรศักดิ๋  บุญธารณามัย
ปลัด อบต.แสนตอ

080-5175924

boontanamai@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบคณะสภา อบต.
ทำเนียบพนักงานส่วนตำบล
         สำนักปลัด อบต.
         ส่วนการคลัง
         ส่วนโยธา
         ส่วนการศึกษา
 
 
 
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
 
 
ที่อยู่ติดต่อ
 
 
 

 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 โครงการ
โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
โครงการก่อสร้างรั้วและประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนตอ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่ 1 ตำบลแสนตอ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประกาศจัดซื้อเครื่องพ่นสพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด
ประกาศจัดซื้อไทยแลนด์แบบมีหัวธรรมดาหลังคาเหล็ก
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 5 โครงการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำและสถานีสูบน้ำบ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 7
โครงการซ่อมแซมรางส่งน้ำ หมู่ที่ 3 
โครงการวางท่อระบายน้ำและโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางส่งน้ำ หมู่ที่ 3
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
เสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำและโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางส่งน้ำ หมู่ที่ 3
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

วิสัยทัศน์... "มุ่งพัฒนาสู่ "สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) "
เมื่อรัก หมายถึงความห่วงใย

 


 

ลิงค์ที่เกียวข้อง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
กรมประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงาน ก.พ.
ระฆังห่วงใย

โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ไอทีวี
ยูบีซี TGN
CNN

ผ่อนคลายยามว่าง
ดูดวง
มือถือ
ฟังเพลง
โหลดเพลงบนมือถือ
ฟรีวอลเปเปอร์
พยากรณ์อากาศ
ข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  90 ม.1 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E-mail::  obtsantor@hotmail.com Tel. 0-5544-6350   Fax. 0-5544-6158

@ 2007 Copyright by www.santor.go.th All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768