สายตรงนายก อบต.
นายอุทัย ชัยชนะ
นายก อบต.แสนตอ
081-7406963
สายตรงปลัด อบต.
นายสุรศักดิ๋  บุญธารณามัย
ปลัด อบต.แสนตอ
080-5175924
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบคณะสภา อบต.
ทำเนียบพนักงานส่วนตำบล
         สำนักงานปลัด
         กองคลัง
         กองช่าง
         ส่วนการศึกษา
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
 
ที่อยู่ติดต่อ
 
 
 

 
 

ข้อมูลทั่วไปตำบลแสนตอ
 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ตำบลแสนตอมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประมาณ 28 กิโลเมตร

- เนื้อที่ จำนวน 46 ตางรางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร่

- ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแสนตอ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาเป็น บางส่วนมีทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด เช่น ต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ ,ถ้ำหินอ่อน,แม่น้ำ ,กรวด, ทราย

- จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่ที่ ได้แก่หมู่ที่ 1 – 8
หมู่ที่ 1 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 2 บ้านกลาง
หมู่ที่ 3 บ้านโคกปู่ดา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านปากสิงห์
หมู่ที่ 7 บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมู

สภาพทางเศรษฐกิจ
- อาชีพ
ประชาชนตำบลแสนตอ มีการประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รองลงมาคือประกอบอาชีพรับจ้าง, ค้าขาย, เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว, กระบือ, สุกร, เป็ด, ไก่


- การคมนาคมของตำบลแสนตอ มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1106 ผ่านตำบลแสนตอในหมู่ที่ 6, 7 และถนน รพช. อต 11008 ผ่านหมู่ที่ 1-5 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อ - การคมนาคมติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง มีถนนสายหลักดังนี้ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1106 และถนน รพช. อต 11008 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ - การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียงใช้เส้นทาง รพช. นอกจากนั้นใช้เส้นทางคมนาคมอื่นที่เชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้าน ซึ่งสามารถเชื่อมติดกับตำบลบ้านด่าน, ตำบลหาดงิ้ว, และตำบลถ้ำฉลอง

 

  

ลิงค์ที่เกียวข้อง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
กรมประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงาน ก.พ.
ระฆังห่วงใย

โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ไอทีวี
ยูบีซี TGN
CNN

ผ่อนคลายยามว่าง
ดูดวง
มือถือ
ฟังเพลง
โหลดเพลงบนมือถือ
ฟรีวอลเปเปอร์
พยากรณ์อากาศ
ข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  90 ม.1 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E-mail::  obtsantor@hotmail.com Tel. 0-5544-6350   Fax. 0-5544-6158

@ 2007 Copyright by www.santor.go.th All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768