สายตรงนายก อบต.
นายมอุทัย ชัยชนะ
นายก อบต.แสนตอ
081-7406963
สายตรงปลัด อบต.
นายสุรศักดิ๋  บุญธารณามัย
ปลัด อบต.แสนตอ
096-2077258
 
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบคณะสภา อบต.
อำนาจหน้าที่ อบต.
ทำเนียบพนักงานส่วนตำบล
         สำนักงานปลัด
         กองคลัง
         กองช่าง
         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนการดำเนินการเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2557

แผนการดำเนินการเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2557 (ต่อ)

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒสามปี (พ.ศ.2559-2561)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒสามปี (พ.ศ.2560-2562)(รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒสามปี (พ.ศ.2560-2562)(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(รอบเดือนเมษายน 256-เดือนกันยายน 2561)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา (พ.ศ.2559-2563)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555
รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2556
1รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
1รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร
 
ที่อยู่ติดต่อ
 
 
 
 
สำนักปลัด อบต.แสนตอ
 
นายสุรศักดิ๋  บุญธารณามัย
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

น.ส.วิไลวรรณ จันทร์เพ็ง
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.สุจิน ทิพยาวงศ์โสช้าง
นางนิติภรณ์ นรินทร์นอก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ส.อ.เอกสิทธิ์ หล้าฤทธิ์
 
น.ส.อรรจพร จันละมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางศิริพร พิมาลย์
นายอดิศักดิ์ ทองทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถ


 

ลิงค์ที่เกียวข้อง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
กรมประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงาน ก.พ.
ระฆังห่วงใย

โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ไอทีวี
ยูบีซี TGN
CNN

ผ่อนคลายยามว่าง
ดูดวง
มือถือ
ฟังเพลง
โหลดเพลงบนมือถือ
ฟรีวอลเปเปอร์
พยากรณ์อากาศ
ข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  90 ม.1 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E-mail::  santor-01@hotmail.com Tel. 0-5544-6350   Fax. 0-5544-6158

@ 2007 Copyright by www.santor.go.th All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768