สายตรงนายก อบต.
นายอุทัย ชัยชนะ
นายก อบต.แสนตอ
081-7406963
สายตรงปลัด อบต.
นายสุรศักดิ๋  บุญธารณามัย
ปลัด อบต.แสนตอ
096-2077258
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบคณะสภา อบต.
อำนาจหน้าที่ อบต.
ทำเนียบพนักงานส่วนตำบล
         สำนักงานปลัด
         กองคลัง
         กองช่าง
         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสาย อต ถ 75-001
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (1)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (2)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (3)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4
สัญาญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
สัญาญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 7
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 1
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
รายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
 
ที่อยู่ติดต่อ
 
 
 

 
 
กองคลัง อบต.แสนตอ
 
 
นางดาว ชัยอำนาจ
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
น.ส.มานิตย์ มีรอด
น.ส.วลีพันธ์ จันทร
นางวรรณนภา ไชยคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางณัฐวิภา สุขอัตตะ
น.ส.นรลักษณ์ คำแก้ว
นางสาวภาวิณี เกตุพวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 

ลิงค์ที่เกียวข้อง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
กรมประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงาน ก.พ.
ระฆังห่วงใย

โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ไอทีวี
ยูบีซี TGN
CNN

ผ่อนคลายยามว่าง
ดูดวง
มือถือ
ฟังเพลง
โหลดเพลงบนมือถือ
ฟรีวอลเปเปอร์
พยากรณ์อากาศ
ข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  90 ม.1 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E-mail::  obtsantor@hotmail.com Tel. 0-5544-6350   Fax. 0-5544-6158

@ 2007 Copyright by www.santor.go.th All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768