โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการถักแผ่นรองอเนกประสงค์ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้มีแนวโน้มจะพิการตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563