ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6,7 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์