ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ปิดตลาดนัด วันจันทร์ วันพุธและวันเสาร์