ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ราคาทุนประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1