เรื่อง แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าแผงจำหน่ายสินค้าในตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์