ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.แสนตอ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล