ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้งสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง