สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562