ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากสิงห์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [14 ก.พ. 61]

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากสิงห์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [14 ก.พ. 61]