ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6,7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [9 ม.ค. 61]

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6,7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [9 ม.ค. 61]