ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6,7 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ [26 มี.ค. 62]

ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6,7 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ [26 มี.ค. 62]