ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตและต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตและต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว ประจำปี 2563