ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา