ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ