ประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดนัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ